קפטן אמריקה


קפטיין אמריקה
משחק מלחמה עליכם לרוץ ולשחרר חטופים.
חצים על מנת ללכת לרוץ ולהתכופף.
A כדאי לירות S על מנת לקפוץ
תראו להם מה זה