צלף במלחמת ביחידה מובחרת

קראו את המשימות ופגעו במטרות הנכונות שלכם.
זוזו עם העכבר לכוון וקליק ימני לירות במטרה