מחנה המחבלים


יש מלחמה רצינית
ועליכים לקחת סיכונים גבוהיים
עליכם להתגנב לבסיס הטרורסטים ולבצע את המשימה שלכם

תהנו