לצלוף בטרול

כל מה שעליכם לעשות זה לפגוע בטרולים על כל פגיעה תקבלו בונוס.
השתמשו בעכבר ולחצן הרווח במקלדת.
עליכם להחזיק את לחצן הרווח לחוץ ואז לכוון לראשו של הטרול בפתיחת המשחק