הצנחנים


במשחק הזה עליכם להזרים חיים מהבסיסים השונים.
להצניח חיילים ולכבוד את בסיסי האויב
השליטה בכל השחקים באמצעות העכבר.
משחק מעולה המצריך סבלנות והרבה מחשבה