הגנה על הממלכה

משחק מצוין שבו אתם צריכים להגן ולא לאפשר ליצורים שונים לברוח.
במשחק יש כמה שלבים ועליכם לצבור כוכבים.
יש לכם חנות לקנות שדרוגים באמצעות הכוכבים.
משחק מאתגר ומעניין.
יש את השלבים הרגילים שבהם מותר לכם לצבור עד 20 פסילות.
ואת אותם זירות כאשר מותר לכם פסילה אחת.
תהנו